Цената включват: Фискализирано устройство, 1 г. сервизен договр + 1 г. СИМ карта !