35,00 лв.
Y-FE4 четворен бутон за повикване и стойка
Бутон за повикване с четири клавиша.
"Call" - за повикване,
"Order" - за поръчка,
"Bill" - за приключване на сметката,
"Cancel" - за отказване от подадена команда.
Трите команди се отразяват на часовника и на таблото с различни светлинни и звукови сигнали.
Бутонът може да бъде фиксиран по специален начин за плота.
Бутон за повикване с четири клавиша.
"Call" - за повикване,
"Order" - за поръчка,
"Bill" - за приключване на сметката,
"Cancel" - за отказване от подадена команда.
Трите команди се отразяват на часовника и на таблото с различни светлинни и звукови сигнали.
Бутонът може да бъде фиксиран по специален начин за плота.