180,00 лв.
Усилвател Y-Q5P за ресторантска система
Усилвателят се използва, когато разстоянието, което трябва да покриват бутоните е повече от 200 метра, когато сградата е на няколко етажа и бутоните трябва да са в различни стаи, когато има някакви смущения от различни излъчватели. Поддържа 400 бутона на разстояние 1,000 м.
Усилвателят се използва, когато разстоянието, което трябва да покриват бутоните е повече от 200 метра, когато сградата е на няколко етажа и бутоните трябва да са в различни стаи, когато има някакви смущения от различни излъчватели. Поддържа 400 бутона на разстояние 1,000 м.