18,00 лв.
Бутон единичен за повикване Y-O
Бутон за повикване с един клавиш. При натискане на "Call" съобщението за заявка се изпраща към приемника/таблото. Звукова и светлинна сигнализация показват на коя маса има нужда от сервитьор. Бутонът стои свободно на масата или в стойка за меню или рекламни брошури. Бутонът може също да бъде фиксиран по специален начин за плота.
Бутон за повикване с един клавиш. При натискане на "Call" съобщението за заявка се изпраща към приемника/таблото. Звукова и светлинна сигнализация показват на коя маса има нужда от сервитьор. Бутонът стои свободно на масата или в стойка за меню или рекламни брошури. Бутонът може също да бъде фиксиран по специален начин за плота.