18,00 лв.
Единичен бутон за повикване Y-A1-WR ЧЕРВЕН
Бутон за повикване с един клавиш.
При натискане на "Call" съобщението за заявка се изпраща към приемника - таблото и часовника на сервитьора.
Звукова и светлинна сигнализация показват на коя маса има нужда от сервитьор.
Бутонът стои свободно на масата или в стойка за меню или рекламни брошури.
Бутонът може също да бъде фиксиран по специален начин за плота.
Бутон за повикване с един клавиш.
При натискане на "Call" съобщението за заявка се изпраща към приемника - таблото и часовника на сервитьора.
Звукова и светлинна сигнализация показват на коя маса има нужда от сервитьор.
Бутонът стои свободно на масата или в стойка за меню или рекламни брошури.
Бутонът може също да бъде фиксиран по специален начин за плота.