17,00 лв.
Y-B12 ДВОЕН БУТОН ЗА ПОВИКВАНЕ
Бутон за повикване с два клавиша. "Call" - за поръчка и "Cancel" - за отказване от подадена команда. Бутонът стои свободно на масата или в стойка за меню или рекламни брошури. Бутонът може също да бъде фиксиран по специален начин за плота.
Бутон за повикване с два клавиша. "Call" - за поръчка и "Cancel" - за отказване от подадена команда. Бутонът стои свободно на масата или в стойка за меню или рекламни брошури. Бутонът може също да бъде фиксиран по специален начин за плота.