19,00 лв.
Троен бутон за повикване Y-A3-WR Червен
Безжичен бутон за повикване

Бутон за повикване с три клавиша.
"Call" - за поръчка,
"Bill" - за приключване на сметката,
"Cancel" - за отказване от подадена команда.
Трите команди се отразяват на приемника - таблото и часовника на сервитьора. На таблото сигнализира с различни светлинни и звукови сигнали.
Бутонът стои свободно на масата или в стойка за меню или рекламни брошури.
Бутонът може също да бъде фиксиран по специален начин за плота.
Безжичен бутон за повикване

Бутон за повикване с три клавиша.
"Call" - за поръчка,
"Bill" - за приключване на сметката,
"Cancel" - за отказване от подадена команда.
Трите команди се отразяват на приемника - таблото и часовника на сервитьора. На таблото сигнализира с различни светлинни и звукови сигнали.
Бутонът стои свободно на масата или в стойка за меню или рекламни брошури.
Бутонът може също да бъде фиксиран по специален начин за плота.